Ιστορικό

Η εταιρεία “PANTAZIS FRUITS SA”, υπό τη σημερινή της μορφή, ιδρύθηκε το έτος 1995. Αξιοποιώντας την 40ετή εμπειρία και τεχνογνωσία των ανθρώπων της στον τομέα της εμπορίας ελληνικών, αγροτικών προϊόντων. Επενδύοντας συνεχώς στη διασφάλιση προϊόντων υψηλών, ποιοτικών προδιαγραφών μέσω αυστηρής οργάνωσης και απόλυτου ελέγχου της πρώτης ύλης, έχει σήμερα καθιερωθεί στον τομέα της τυποποίησης, συσκευασίας και εμπορίας οπωροκηπευτικών προϊόντων ως μία από τις πλέον αξιόπιστες και κορυφαίες εταιρίες στην διεθνή και ελληνική αγορά.

Με εξαγωγική δραστηριότητα σε ποσοστό 90% επί του τζίρου της η εταιρία μας διακινεί συνολικά 80.000 – 85.000 τόνους οπωροκηπευτικών προϊόντων ετησίως, στοχεύοντας την επόμενη 3ετία χάριν στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της μονάδας μας να προσεγγίσουμε τους 100.000 τόνους.

Σεβόμενοι την σταθερή εμπιστοσύνη των πελατών μας και των καταναλωτών, η προσήλωσή μας στην ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων διέπει όλες τις εκφάνσεις της εμπορικής μας δραστηριότητας και αποτελεί αδιαπραγμάτευτη δέσμευση και ευθύνη μας.

Την τελευταία δεκαετία η εταιρία διείσδυσε δυναμικά σε νέες αγορές, δημιούργησε ένα αξιόλογο και διαρκώς διευρυνόμενο δίκτυο πωλήσεων και διακίνησης των προϊόντων της και με περισσότερους από 54 κωδικούς προϊόντων, προέλευσης από όλη την ελληνική επικράτεια,συνεχίζει να επενδύει στην ελληνική γεωργία και την ελληνική οικονομία.

Για να ανταποκριθεί στην αναπτυσσόμενη δραστηριότητά της επέκτεινε και εκσυγχρόνισε τις εγκαταστάσεις της, προχωρώντας στη δημιουργία μιας πρότυπης μονάδας διαλογής, τυποποίησης, συσκευασίας και αποθήκευσης στοχεύοντας σταθερά στην αλλαγή νοοτροπίας, την απόκτηση γνώσης στις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία και την καθετοποίηση της παραγωγής.

Κατόπιν επισταμένης προσπάθειας και συνεχούς εκπαίδευσης των παραγωγών, έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο μελών-παραγωγών της για την παροχή πιστοποιημένων προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης που πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, ενώ επενδύει διαρκώς στον πρωτογενή τομέα και σήμερα διαθέτει 500 ιδιόκτητα, στρέμματα πιστοποιημένων καλλιεργειών (κυρίως φράουλας).

Στοχεύοντας στην ανάπτυξη με κέντρο τον άνθρωπο, επενδύουμε συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό και την άρτια κατάρτισή του, υλοποιώντας, εντός και εκτός των εγκαταστάσεών της, επιμορφωτικά προγράμματα διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού της στις νέες τεχνολογίες και την ασφάλεια τροφίμων.

Οι Υπηρεσίες μας

Από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

 • Διαλογή οπωροκηπευτικών προϊόντων
 • Τυποποίηση οπωροκηπευτικών προϊόντων
 • Συσκευασία οπωροκηπευτικών προϊόντων
 • Αποθήκευση οπωροκηπευτικών προϊόντων
 • Υπηρεσίες Logistics οπωροκηπευτικών προϊόντων

 

 
Όραμα

Φιλοσοφία και όραμά μας: Η Αξιόπιστη σύνδεση μεταξύ υπεύθυνης παραγωγής και κατανάλωσης

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες μας και τον καταναλωτή επενδύουμε διαρκώς στην άμεση και απευθείας σύνδεση της παραγωγής με την κατανάλωση μέσω:

 • της συστηματικής οργάνωσης του πρωτογενούς τομέα
 • μακροχρόνιων συμβολαιϊκών καλλιεργειών με δίκτυο παραγωγών – μελών της
 • δικών της καλλιεργειών που σήμερα ανέρχονται στα 500 στρέμματα
 • αυστηρά πιστοποιημένων καλλιεργειών κατά το πρότυπο του GLOBALG.A.P.
 • του διαρκούς εκσυγχρονισμού των καλλιεργητικώντεχνικών καιμεθόδων με εφαρμογή υδροπονικών συστημάτων, σε ιδιόκτητες καλλιέργειες, συνολικής έκτασης 50 στρεμμάτων
 • διαρκούς συνεργασίας του τμήματος έρευνας και ποιοτικού ελέγχου της επιχείρησης με μέλη-παραγωγούς και διενέργειας δοκιμαστικών καλλιεργειών νέων ποικιλιών στον ελλαδικό χώρο προκειμένου αξιοποιηθούν οι παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής
 • προμήθειας των παραγωγών με αγροτικά εφόδια
 • παροχής συμβουλών, καθοδήγησης και εποπτείας σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας και της συγκομιδής από τη δική μας εξειδικευμένη ομάδα γεωπόνων
 • Ιχνηλασιμότητας μέσω του συστήματος Plantecho Traceability solution των προϊόντων σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας και διακίνησής τους στην εφοδιαστική αλυσίδα, «από το χωράφι στο ράφι» και αντίστροφα

Βασικός προσανατολισμός της δραστηριότητάς μας είναι:

 • η ολοκληρωμένη διαχείριση του συστήματος παραγωγής - κλίματος - καλλιέργειας
 • η βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων και εμπορευόμενων προϊόντων ώστε να πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας καθώς και τις υψηλές απαιτήσεις των πελατών της
 • η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων και φυσικών πόρων διασφαλίζοντας­, μέσω της εφαρμογής συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και καθετοποίησης της παραγωγής, την πλήρη αξιοποίηση της παραγωγής και τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος
Δίκτυο Πωλήσεων

Με εξαγωγική δραστηριότητα που καλύπτει ποσοστό 90% επί του συνολικού της τζίρου, η εταιρία διακινεί ετησίως 85.000 – 90.000 τόνους εσπεριδοειδών και λοιπών οπωροκηπευτικών προϊόντων στοχεύοντας την επόμενη 3τία να προσεγγίσει τους 100.000 τόνους.
Μεταξύ των πελατών μας συγκαταλέγονται μερικές από τις μεγαλύτερες και απαιτητικότερες αλυσίδες supermarket της ελληνικής και διεθνούς αγοράς.

Με δίκτυο πωλήσεων ήδη σε 34χώρες, συνεχίζουμε και προωθούμε τα ελληνικά, αγροτικά προϊόντα σε όλο τον κόσμο.

Η διακίνηση των προϊόντων στην ελληνική αγορά γίνεται με ιδιόκτητα φορτηγά-ψυγεία γεγονός που επιτρέπει την άμεση και ασφαλή μεταφορά τους ανά την Ελλάδα.  

Οι χώρες στις οποίες εξάγουμε:
 • Γερμανία
 • Ιταλία
 • Γαλλία
 • Δανία
 • Σουηδία
 • Τσεχία
 • Αυστρία
 • Ουγγαρία
 • Ελβετία
 • Βέλγιο
 • Πολωνία
 • Αγγλία
 • Ιρλανδία
 • Ολλανδία
 • Μολδαβία
 • ΠΓΔΜ
 • Κύπρο
 • Βοσνία
 • Κροατία
 • Σερβία
 • Βουλγαρία
 • Ρουμανία
 • Αλβανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Φινλανδία
 • Λευκορωσία
 • Ουκρανία
 • Συρία
 • Ιράκ
 • Σ. Αραβία
 • Ρωσία
 • Καναδάς
 • Η.Π.Α.
 • Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Σεβασμός προς τον πελάτη και τον καταναλωτή

Η προσήλωση στην ποιότητα, την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί πρωταρχική και αδιαπραγμάτευτη εταιρική επιλογή.

Σταθερός μας στόχος είναι η άμεση και απευθείας σύνδεση της παραγωγής με την κατανάλωση. Για το λόγο αυτόν τα προϊόντα μας έχουν μοναδικό προσανατολισμό τις σύγχρονες ποιοτικές προδιαγραφές και standards που απαιτούν όλα τα μοντέλα ολοκληρωμένης διαχείρισης των νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων ώστε κάθε προϊόν να καταλήγει στον τελικό του αποδέκτη δηλαδή τον καταναλωτή ασφαλές και πλήρως συμμορφούμενο με όλες τις σύγχρονες ποιοτικές προδιαγραφές.

Προστατεύουμε την υγεία του καταναλωτή επιλέγοντας άριστες πρώτες και βοηθητικές ύλες καθώς και ασφαλή υλικά συσκευασίας, κατά την παραλαβή των οποίων εφαρμόζονται πλήρως πιστοποιημένες μέθοδοι. Τηρούμε τις καλές πρακτικές παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης, υγιεινής και ασφάλειας προϊόντων, επιβεβαιωμένες και εξακριβωμένες με ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης.

Η συναίσθηση ευθύνης που απορρέει από την πιθανή κατανάλωση των προϊόντων μας από ομάδες ευαίσθητων καταναλωτών, παιδιά, εγκυμονούσες γυναίκες και υπερήλικες καθιστά την υπόθεση της ποιότητας αδιαπραγμάτευτη.

Σεβασμός στο περιβάλλον

Όλη η επιχειρηματική δραστηριότητα της PANTAZIS FRUITS SA αναπτύσσεται μέσα στα πλαίσια αειφόρου ανάπτυξης.

Για την προστασία του περιβάλλοντος, η εταιρία μας εφαρμόζει μία σειρά δράσεων που συνίστανται:

 • Στο διαρκή έλεγχο των υγρών αποβλήτων
 • Στη χρήση υγραερίου και προπανίου για τη λειτουργία των εγκαταστάσεών μας, διενεργώντας παράλληλα συνεχείς ελέγχους των αέριων ρύπων
 • Στην ανακύκλωση των στερεών αποβλήτων
 • Στη διαρκή προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας και γενικότερα φυσικών πόρων
 • Στη χρήση μεθόδων και υλικών φιλικότερων προς το περιβάλλον κατά την παραγωγή και τελική διάθεση των προϊόντων
 • Στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και επεκτάσεων με ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον
 • Στη διαρκή προσπάθεια για πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και κατά το δυνατόν μειωμένη παραγωγή αποβλήτων